Jump to content

Regulamin Prezentera


Aragon

Recommended Posts

Regulamin Prezentera

 

1. Prezenterem naszego radia może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia i pozytywnie przejdzie przesłuchanie.

2. Warunkiem przyjęcia do ekipy radia jest przesłanie formularza zgłoszeniowego [zakładka „bądź w ekipie”] oraz linku do próbki swoich możliwości prezenterskich.

3. Każdy nowo przyjęty członek ekipy jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Prezentera w czasie audycji cechuje wysoka kultura osobista.

5. Prezenter poświęca min. 1 godz. tygodniowo na prowadzenie audycji [w przypadku niewygranych godzin prezenter zgłasza administratorowi powód tego lub np. niestawienia się na audycji].

6. Prezenter zobowiązany jest do wpisania się w ramówkę przed planowana audycją. Wpisu należy dokonać nie później niż 15 minut przed wejściem na antenę (o takim spontanicznym wpisie do ramówki należy poinformować aktualnie grającego prezentera).

7. Przed każdym wejściem na antenę należy sprawdzić swoje ustawienia i opisy zgodne z ustawieniami radia i tytułem audycji.

8. Prowadzący audycję o danej godzinie powinien stawić się 10 min przed audycją w celu ewentualnego kontaktu z osobą poprzedzającą.

9. Zakaz reklamowania na audycji innych stacji radiowych, jak i stron www, za wyjątkiem partnerów naszego radia itp.

10. Zakaz używania niecenzuralnych, jak i wulgarnych słów podczas audycji.

11. Zakaz prezentowania do godz. 22.00 utworów o niecenzuralnej treści [nawet jeśli słuchacz nalega na jego emisję].

12. Wszelkie powierzone hasła prezenterom pozostają do wiadomości tylko i wyłącznie jego samego i nie mogą być przekazane osobom trzecim.

13. Urlop prezenterski należy uprzednio zgłosić administratorowi radia, a dopiero później oznaczyć go w panelu radiowym.

14. O ewentualnym usunięciu prezentera z radia decyduje administrator radia.

15. Podczas prowadzenia audycji zabrania się czytania numerów telefonów, jak i numerów GG.

16. Prezenter może na swojej audycji podać swój fanpage.

17. W ciągu 15 minut od rozpoczęcia audycji należy uruchomić konsolę pozdrowień. O fakcie uruchomienia należy poinformować słuchaczy na antenie.

18. W przypadku problemów na audycji typu: trzeszczenie, zły mikrofon, zakłócenia, złe zachowanie itp. administrator ma prawo zdjąć emitującego z audycji i wyjaśnić powód tego czynu.

19. Prezenter jest zobowiązany czytać napływające na konsolę pozdrowień treści o tematyce niewulgarnej i nieobraźliwej.

20. Jeśli masz jakiś problem, skontaktuj się z administratorem radia.

21. W przypadku mającej nastąpić kolejnej audycji przez innego prezentera należy go zapowiedzieć na antenie radia przez zakończeniem własnej audycji.

22. Prezenter radia nie pobiera za grę żadnego wynagrodzenia, robi to dla własnej przyjemności.

23. Administracja radia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Daj się porwać muzyce !

www.radioheaven.pl

nowe-logo-dark.thumb.png.92fa4f0e3a6583533d7652a8906b3a7d.png

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy